De oorspronkelijke basisgegevens van het Kadaster 1832 zijn:

De eerste kadasterkaarten; De zogenaamde minuutplans.
De O.A.T. (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) dit is de administratieve beschrijving van het onroerendgoed met informatie over eigenaar, grootte, grondgebruik, kwaliteit ed.

De kadasterkaarten moeten allereerst gegeorefereerd worden wat betekent dat ze geschikt gemaakt worden om ze over te tekenen in QGIS.  Dit overtekenen gaat per sectieblad. Van de OAT-gegevens wordt een Excel–bestand gemaakt.  Wanneer alles klaar is wordt het kaartbestand aan de OAT gekoppeld. Daarmee is de kadastrale situatie 1832 van een kadastrale gemeente zichtbaar zoals die te zien is op de website.