Heemkundekring H.N. Ouwerling

Stationsstraat 73
5751 HC Deurne
T: 0493 320709
E: info@heemkundekringdeurne.nl
www.heemkundekringdeurne.nl

Op deze site maakt u kennis met de bezigheden van onze heemkundekring H.N. Ouwerling en onze activiteiten voor leden en niet-leden. In 2018 vierden wij ons 40-jarig bestaansjubileum. Sinds 1978 onderzoeken, documenteren en vertellen wij Het cultuurhistorisch verhaal van Deurne . De heemkundekring staat midden in de samenleving en ondersteunt ook evenementen van verenigingen en organisaties met informatie, documentatie en beeldmateriaal. Regelmatig werken wij met hen samen bij het organiseren van culturele en historische initiatieven.

Kadasterkaart Deurne en Liessel 1832

Deurne – Liessel

Als basis hebben we van iedere gemeente het begin genomen van het Nederlandse Kadaster dat in 1832 in werking trad. Als zijnde de belastingdienst. De geschiedenis van een pand of een stuk grond is vastgelegd in allerlei documenten. Het is interessant om kennis te nemen van die geschiedenis. De werkgroep Historische Geografie Deurne wil een basis creëren als bron om het te publiceren in de Historische Geografie van Brabant. Met informatie over de wijze waarop cultuurlandschap, de elementen en structuren daarin tot stand zijn gekomen onder invloed van menselijk handelen. Bepalend is het gebruik van velerlei historische bronnen en kaarten die we genoeg voorhanden hebben en zelfs al mooi uitgewerkte (getranscribeerde) documenten.

Wist u dat er in 1832 te Deurne – Liessel 6949 percelen waren.
Wist u dat de eigenaren van die percelen ook buiten Deurne woonden zoals in;

Aarle-Rixtel   Boekel                     Luik                       Stiphout
Antwerpen      Bree                         Meijel                   Stratum
Asten               Brugge                    Milheeze              Thorn
Bakel               Geertruidenberg   Neer                      Vlierden
Best                  Helmond                 ‘s-Gravenhage   en Weert

Wist u dat Deurne – Liessel de grootste gemeente van Nederland is geweest.

Wist u dat er in 1832 586 huizen waren en dat er in 2022 10.937 woningen zijn.

Kadasterkaart Vlierden 1832

Vlierden

Vlierden bestaat uit een dorp omringd door een groot aantal gehuchten, voornamelijk gelegen op een dekzandrug langs de Oude Aa. In een 12e-eeuws afschrift van een oorkonde uit 721 wordt Vlierden als Fleodrodum vermeld Het oudste Vlierden van de historische tijd was mogelijk in de buurt van de oude kapel van Vlierden, In 1505 werd Vlierden als Leen van de lage juridictie door de Hertog van Brabant uitgegeven. In 1681 werd het een zelfstandige parochie In de 17e eeuw verplaatste de kern van het dorp zich naar het westen, waar aan het einde van de 18e eeuw een gemeentehuis werd gebouwd. In 1926 fuseerde de gemeente Vlierden met de gemeente Deurne en Liessel tot de gemeente Deurne. In 1968 verloor deze gemeente het oude Vlierdense deel van Brouwhuis aan groeikern Helmond.

In 1832 werd de gemeente Vlierden getekend voor het kadaster zodat alle eigenaren de juiste belasting konden betalen

Deurne telde in 1832 in totaal 584 huizen.

Opmerkelijk is het aantal percelen met een eigenaar uit ’s-Gravenhage (87). Opgeteld bezetten deze eigenaren de 5e plaats, nog voor eigenaren uit omliggende plaatsen als Asten, Bakel, Milheeze, Helmond, enz. Ook kwamen er 18 eigenaren uit Vlaanderen (Antwerpen, Gent en Bree) en 2 uit Wallonië (Luik).

Opvallend is het grote aantal personen zonder vermelding van een beroep. Vermoedelijk zijn dat vooral veenarbeiders? In de top 10 staan naast de “bouwmannen” (nr. 2) particulieren (nr. 3) (zijn dat winkeliers?) en renteniers (nr. 4).