Heemkundekring H.N. Ouwerling

Stationsstraat 73
5751 HC Deurne
T: 0493 320709
E: info@heemkundekringdeurne.nl
www.heemkundekringdeurne.nl

Op deze site maakt u kennis met de bezigheden van onze heemkundekring H.N. Ouwerling en onze activiteiten voor leden en niet-leden. In 2018 vierden wij ons 40-jarig bestaansjubileum. Sinds 1978 onderzoeken, documenteren en vertellen wij Het cultuurhistorisch verhaal van Deurne . De heemkundekring staat midden in de samenleving en ondersteunt ook evenementen van verenigingen en organisaties met informatie, documentatie en beeldmateriaal. Regelmatig werken wij met hen samen bij het organiseren van culturele en historische initiatieven.

Kadasterkaart Vlierden 1832

Vlierden

Vlierden bestaat uit een dorp omringd door een groot aantal gehuchten, voornamelijk gelegen op een dekzandrug langs de Oude Aa. In een 12e-eeuws afschrift van een oorkonde uit 721 wordt Vlierden als Fleodrodum vermeld Het oudste Vlierden van de historische tijd was mogelijk in de buurt van de oude kapel van Vlierden, In 1505 werd Vlierden als Leen van de lage juridictie door de Hertog van Brabant uitgegeven. In 1681 werd het een zelfstandige parochie In de 17e eeuw verplaatste de kern van het dorp zich naar het westen, waar aan het einde van de 18e eeuw een gemeentehuis werd gebouwd. In 1926 fuseerde de gemeente Vlierden met de gemeente Deurne en Liessel tot de gemeente Deurne. In 1968 verloor deze gemeente het oude Vlierdense deel van Brouwhuis aan groeikern Helmond.

In 1832 werd de gemeente Vlierden getekend voor het kadaster zodat alle eigenaren de juiste belasting konden betalen