Contactinformatie

Bestuur:
Het bestuur van de Stichting Historische Geografie Brabant bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen.

Bestuurssamenstelling:
Penningmeester: Guido Klessens
Secretaris: Jean-Paul Ruyters
Voorzitter/coödinator Zuidoost: Peter van den Berk
Lid/coördinator Noordoost: Huub van Herpen
 
 
Stichting Historische Geografie Brabant is sinds de oprichting op 6 januari 2023 een culturele ANBI.

Bankgegevens: NL46RABO0338806938
t.n.v. Stichting Historische Geografie Brabant.

Stichting Historische Geografie Brabant
KvK.nummer.: 88831094

Rsin / Fiscaal nummer:864793455

– Beloningsbeleid

Conform artikel 4, lid 7 van de oprichtingsakte ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie daadwerkelijk gemaakte kosten.

Contactformulier

Heeft u vragen neem dan contact met ons op via onderstaand formulier en wij komen zo spoedig mogelijk hierop terug bij u.