Heemkundekring Helmont

Openingstijden:

De heemkamer is geopend:
elke donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
elke 2e dinsdagavond van de maand 19.00-21.00 uur

De werkgroep Genealogie kan bezocht worden:
elke donderdag van 10.00u tot 12.00u.

Bezoekadres:

Pastoor van Leeuwenstraat 23

5701 JS Helmond

Heemkundekring Helmont is opgericht in 1948 en is daarmee een van de oudste heemkundekringen van Brabant.
Naast de basistaak van de heemkundekring, het bestuderen en daarover publiceren van het eigen erfgoed, kent de heemkundekring een aantal werkgroepen die zich op een speciaal onderwerp richten. Bijvoorbeeld de werkgroep Genealogie die niet alleen stambomen van Helmonders onderzoekt, maar ook beginnende onderzoekers ondersteunt of op weg helpt.
Of de werkgroep Bidprentjes die meer dan 100.000 bidprentjes heeft gescand en via hun website gepubliceerd.
Ook neemt de heemkundekring deel aan speciale projecten. Zo heeft in het Lucas Gasseljaar (2019) de heemkundekring een stadswandeling uitgezet langs plaatsen waar Lucas Gassel heeft gewoond en gewerkt. Tijdens de wandeling werd zijn verhaal verteld.

Kadasterkaart 1832 gemeente Helmond

In 1832 was de stad Helmond aanzienlijk kleiner dan in de huidige tijd. Latere annexaties hebben geheel Stiphout, Mierlo-Hout, Brouwhuis en delen van alle omliggende gemeenten toegevoegd aan de stad.

Opmerkelijk is, dat het oude stadscentrum, gelegen binnen de voormalige wallen, sinds de middeleeuwen nauwelijks is veranderd. Natuurlijk, de wallen zijn geslecht, de grachten zijn gedempt, maar de structuur is niet veranderd. Gelukkig hebben ook enkele gebouwen die al lang vóór 1832 gebouwd zijn, de sloopdrift overleefd. Niet alleen ons prachtige kasteel, de trots van Helmond, maar ook enkele huizen aan de Markt en in de Kerkstraat.
Ook oude straten zoals, Aarle-Rixtelseweg, Mierloseweg, Heistraat en Molenstraat zijn vrijwel ongewijzigd.

Wat in 1832 buitengebied was, is nu bijna helemaal volgebouwd.
De Zuid-Willemsvaart, in 1832 net gegraven, wordt tussen sluis 7 en sluis 8 niet meer gebruikt door de scheepvaart. Een zegen voor het verkeer, maar ook een verlies aan historische bedrijvigheid.