Heemkundekring De Vonder

Bezoekadres:

Heemhuis en Heemkamer

Molenstraat 10, 5711 EW Someren

Open op dinsdagmorgen en donderdagavond, telefoon 0493-472423.

Archeologiehuis

Molenstraat 14, 5711 EW Someren

 Bel voor een afspraak 0493-491077 of 06-38067163.

Heemhuis
Archeologiehuis

Heemkundekring de Vonder, opgericht in 1972, is een vereniging die betrokken is bij het vergroten van de kennis- en het behoud van het cultuur-historisch erfgoed binnen het grondgebied van de gemeenten Asten en Someren. Cultuur-historisch erfgoed is een verzamelnaam voor alle verworvenheden uit het verleden die een bijdrage leveren of geleverd hebben aan de kwaliteit van onze woon-en werkomgeving.

Periodiek organiseren we lezingen en jaarlijks een grote en een kleine excursie.

In het Heemhuis worden de werkbijeenkomsten van de verschillende werkgroepen gehouden en kunnen bezoekers terecht voor vragen terwijl de Heemkamer een permanente expositieruimte is van historische gebruiksvoorwerpen.

Met name de archeologische bodemvondsten uit de directe omgeving zijn bijeengebracht in het Archeologiehuis. Op afspraak zijn deze te bezichtigen.

Kadasterkaart 1832 gemeente Asten

Eeuwenlang ligt de gemeente Asten met de kerkdorpen Heusden en Ommel, ingeklemd tussen de riviertjes de Aa en de Astense Aa. In 1832 grenst Asten in het noorden aan Vlierden, in het oosten aan Meijel (provincie Limburg) en in het zuiden en westen aan Someren en Lierop.

In 1997 zijn er enkele grenscorrecties uitgevoerd met Deurne en Someren.