Heemkundekring Myerle

Bezoekadres:
Oude Raadhuis Mierlo
Dorpsstraat 134
5731 JL Mierlo

donderdagavond vanĀ 
20.00-22.00 uur
ingang achterom

De Heemkundekring Myerle is opgericht in 1984 en we hebben ons sinds die tijd bezig gehouden met monumenten, het kadaster van Mierlo vanaf 1832, toponiemen- en archiefonderzoek (waardoor de beschrijving van Mierlo’s grondgebied van 1785 in beeld is gekomen), het opbouwen van een gerichte bibliotheek, het verzamelen van bidprentjes, foto’s en video’s over Mierlo en de Mierlonaren, het uitbrengen van de Myerlese Koerier (ons verenigingsblad) en speciale uitgaven, het verzorgen van lezingen en tentoonstellingen.

Ook via de vele opgravingen, waaraan leden van onze heemkundekring hebben meegeholpen, hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het uitdiepen van de geschiedenis van Mierlo en Mierlo-Hout.
De jaarlijkse Meiboom, filmavond en excursies zijn hoogtepunten waaraan vele leden en niet-leden plezier beleven.

Mierlo kadaster

Kadasterkaart 1832 Gemeente Mierlo

In 1827 Is de eerste driehoeksmeting van Mierlo door het kadaster getekend met als nulpunt de spits van de oude kerktoren van Mierlo. De eerste kaarten die toen getekend zijn, dateren van 1828, door de Mierlonaar Pieter van Driel landmeter der eerste klasse.

Toen het kadaster in werking trad op 1 oktober 1832 waren de minuutplans zoals ze heten klaar. Het administratieve gedeelte O.A.T Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel wees uit dat er 423 eigenaren waren die gezamenlijk 4824 percelen en of gebouwen cq woningen hadden in Mierlo. In 1829, zoals bij de telling blijkt, waren er 1936 inwoners in Mierlo. Daarvan waren 639 percelen van eigenaren die niet in Mierlo woonden, maar wel gronden of huizen in bezit hadden, zoals de heer van Mierlo zelf die ook niet in Mierlo woonde. De eerste belastingen werden vanaf 1 januari 1833 geheven. Verder staat op de kaart aangegeven de toen gebezigde toponiemen.